search

ТЪРСЕНЕ НА ТЪРГОВЦИ СЪС ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО Е-НАДЕЖДЕН

За БНААП

От 1998 г. Българска национална асоциация „Активни потребители“ (БНААП) защитава правата и интересите на потребителите чрез предоставяне на информация, съдействие при нарушени права и работа в посока усъвършенстване на законодателството. БНААП е представителна потребителска организация. Нейната безпристрастност и независимост са гарантирани от Министъра на икономиката.

Като представителна организация за защита правата на потребителите, БНААП:

  • следи за неравноправни клаузи в общите условия на търговците;
  • води искове за преустановяване на нелоялни търговски практики и подава сигнали за законови нарушения;
  • провежда сравнителни тестове на продукти и услуги като публикува резултатите и сигнализира компетентните институции;
  • издава множество информационни материали за правата на потребителите;
  • издава седмичен информационен бюлетин.
photo1

БНААП е член на множество международни организации за защита на потребителите:

  1. Consumers International (Потребителски интернационал - световната организация на потребителските организации) от 2005г.
  2. BEUC (Европейски съюз на потребителските организации) от 2007г.
  3. International Consumer Research and Testing (Международна организация за потребителски тестове и проучвания) от 2009г.
  4. ANEC (Европейския потребителски глас в стандартизацията) от 2013г.

През 2016 г. БНААП стана един от учредители на първия частен орган за алтернативно решаване на потребителски спорове „НАИС ПРО“, който бе признат от Министъра на икономиката по реда на Закона за защита на потребителите.