search

ТЪРСЕНЕ НА ТЪРГОВЦИ СЪС ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО Е-НАДЕЖДЕН

БОРД ЗА ДОВЕРИЕ

Борд за доверие е наименованието на независимия орган, който следи за спазването на правилата за ползване на знака за качество „Е-НАДЕЖДЕН“. Членовете му проверяват съответствието на търговеца с приетите Правила за ползване на знака за качество при кандидатстване и предлагат на търговеца да стане носител на знака за качество. Бордът за доверие контролира прилагането на Правилата и разглежда сигнали от потребители срещу носители на знака.

Състав на борда:

  1. Представител на Асоциация Активни потребители;
  2. Представител на Европейския потребителски център;
  3. Представител на омбудсмана на Република България;
  4. Независим юрист.

Бордът за доверие прилага следния Правилник за устройството и дейността си.

photo