search

ТЪРСЕНЕ НА ТЪРГОВЦИ СЪС ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО Е-НАДЕЖДЕН

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Документи за кандидатстване могат да бъдат подадени по всяко време, като в рамките на 30 календарни дни от подаването на заявление за кандидатстване Бордът за доверие удостоверява съответствието на дейността на търговците с изискванията за предоставяне правото на ползване на марката.

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  1. Заявление за кандидатстване;
  2. Насоки за кандидатстване;
  3. Правила за използване на сертификатна марка „Е-НАДЕЖДЕН“;
  4. Правилник за устройство и дейност на Борд за доверие.

Изтегли всички посочени документи тук.

КАНДИДАТСТВАЙ

Подай своята кандидатура за носител на знака за доверие „Е-надежден“ тук и ще получиш отговор до седмица:

КАНДИДАТСВАЙ