search

ТЪРСЕНЕ НА ТЪРГОВЦИ СЪС ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО Е-НАДЕЖДЕН

МИСИЯ

БНААП създаде знака за качество „Е-НАДЕЖДЕН“, за да помогне за повишаването на потребителското доверие в българските онлайн търговци. Макар електронната търговия да набира сили в България, към момента не е налице регистратиран знак за качество. Тази практика отдавна е навлязла в редица европейски страни. Предимство на знака за качество е че той поставя допълнителни изисквания пред онлайн търговците.

Тези изисквания са ясни и публично оповестени. Те могат да бъдат проверени от всеки потребител. Спазването им се контролира от независим орган – Борд за доверие и потребителите разполагат с възможност да изпратят сигнал за нарушение. Така, надеждните търговци в Интернет биват отличени със знак за качество, който заслужено им дава предимсто пред останалите конкуренти на пазара. Междувременно, потребителите са сигурни, че търговец, носещ знака, спазва закона и гарантира техните права.

photo