search

ТЪРСЕНЕ НА ТЪРГОВЦИ СЪС ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО Е-НАДЕЖДЕН

ПОДАЙ СИГНАЛ

В случай, че търговец, който носи знака за качество „Е-надежден“ не спазва някой от критериите (виж. Правила за използване на сертификатната търговска марка „Е-НАДЕЖДЕН“), можете да подадете сигнал до Борда за доверие тук: