search

ТЪРСЕНЕ НА ТЪРГОВЦИ СЪС ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО Е-НАДЕЖДЕН

След обработване на документите на подалите заявления за кандидатстване търговци към момента, на тази страница ще бъде публикуван списък с одобрените ползватели на знака за качество "Е-НАДЕЖДЕН".